Hemingway 'The best writers are liars'

 

Home Inhoud Kaarten Auteur Bestellen Recensies & Media

 

De Parijse memoires van Ernest Hemingway en zijn vrienden

In 1964 verscheen A Moveable Feast, de postume Parijse memoires van de Amerikaanse schrijver Ernest Hemingway (1899-1961). Het stond vol bitterzoete anekdotes  en was een ode aan de Linkeroever van Parijs waardoor het een literaire reisgids werd. In A Moveable Feast beschreef Hemingway zijn opkomst in het literaire Parijs van de jaren twintig.

De jonge charismatische auteur bouwde er snel een nuttig netwerk op. Hemingway prees, bespotte en kleineerde vrienden uit dit netwerk in zijn niet altijd even betrouwbare memoires. Hij vond ze te commercieel en drankzuchtig (F. Scott Fitzgerald) of te ijdel (Gertrude Stein) of te leugenachtig (F.M. Ford).

Maar ook zijn vrienden schreven Parijse memoires, hadden uitgesproken meningen over Hemingway en mengden fictie en non-fictie naar het hen uitkwam. Dit boek beschrijft een aantal van die vriendschappen en vetes. Daarnaast bekijkt het of de verwijten van Hemingway aan zijn literaire vrienden in de jaren vijftig op hemzelf van toepassing waren geworden.

Het boek is half december 2013 verschenen bij Uitgeverij Aspekt

Joris W. Smeets
Hemingway. ‘The best writers are liars’
De Parijse memoires van Ernest Hemingway en zijn vrienden.
Isbn 9789461533876, nur 321, Paperback, december 2013